Дългогодишният ни опит носи със себе си и голям брой партньорства. Голяма част от тях са наши искрени приятели и хора допринесли много за културната сцена през последното десетилетие.