В последното десетилетие “гладът” за култура у съвременния българин става все по-голям. Модерният гражданин на една от най-старите страни в Европа и членка на Европейския Съюз, е интелигентен и космополитен. Независимо от този факт, липсата на култура в най-комерсиалните медии е осезаема, но донякъде обяснима – причината е чисто икономическа – не е сигурно дали ще донесат рейтингови точки и съответно пари от реклама.
Именно този “глад” е причината за зараждането на проекта “На кадифе”. Нещо повече, във времената на глобалната криза и належащата нужда от социална изолация, връзката между художествения свят и аудиторията му става все по-тънка. От една страна практическата изява на съвременния артист се превръща във все по-сложна задача, а от друга – гореспоменатите медийни канали дават все по-малка възможност на различните творци за изява и афиш.
Точно тук се явява ролята на “На кадифе”. Използвайки най-разпространеният комуникационен способ за предаване за информация – видеото – ще достигнем именно до тази част на българската общественост, която гладува за култура.

С подкрепата на Национален Фонд „Култура“