К

АНУТО се клатушкаше леко по вълните, все пак левитацията над спиртна река не бе най-стабилният начин за пътуване. Слънцето погали косите му, с припек, способен да вдъхне главоболие дори и на най-опитния пират, но той го прие като лека прикана за още един прелестно опиянителен ден. Отвори кървясалите си очи и пое дълбока, опиянителна глътка от пресните летни спиртни изпарения във въздуха. Издърпа въжето с клатушкащото се метално канче, плаващо на няколко метра по-надолу от кануто и изпи пресния алкохол в него. И докато още усещаше първите тръпки на огнена жар в кръвта си, видя как красива еднорога русалка изскача от реката и набива на рога си три летящи шоколадови понички… Тази гледка пробуди почти умрялото възпитано дете в него и с танцова стъпка на неособено трезвен акробат, направи поклон пред красотата на бохемския свят. Това и малкият картонен LSD гном, който бе успял да хване с житните класове от лилави хапове, обещаваха още един незабравим ден по течението на нетрезвите му мечти…